INVESTEȘTE ÎN TINE

INVESTEȘTE ÎN TINE

Proiect de integrare socio-profesională pentru persoane cu vulnerabilitate socială multiplă
sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 București (DGASPC 3) funcţionează ca serviciu public specializat de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

DGASPC 3  are ca obiect de activitate punerea în aplicare a politicii guvernamentale în domeniul protecţiei sociale şi a protecţie copilului aflat în dificultate, la nivel local. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 realizează măsuri de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

DGASPC 3 asigură asistență socială următoarelor categorii de persoane: persoane defavorizate, marginalizate, discriminate; persoane vârstnice; persoane singure și familii aflate în dificultate; persoane adulte și copii cu dizabilități; copii abuzați, maltratați, cu risc de abandon; copii abandonați.

Mai multe informații: www.dgaspc3.ro.

 

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA este o organizație neguvernamentală înființată la 10 aprilie 1992, care asigură de peste 20 de ani servicii de educație pentru sănătate, precum și servicii de asistență socială pentru persoanele infectate cu HIV sau vulnerabile față de infectarea cu HIV.

De asemenea, ARAS oferă instruire pentru voluntari, cadre sanitare și lucrători sociali, precum și activități de promovare a respectării drepturilor persoanelor vulnerabile: persoane infectate cu HIV, consumatori de droguri injectabile, persoane fără adăpost, persoane de etnie roma sau persoane cu handicap.

ARAS are experiență în dezvoltarea de programe de integrare profesională, precum și în activități de implicare a beneficiarilor pe piața muncii. Este membră în rețele naționale și internaționale din domeniu și colaborează de mai mulți ani cu DGASPC sector 3 în implementarea de programe.

Mai multe informații: www.arasnet.ro.