INVESTEȘTE ÎN TINE

INVESTEȘTE ÎN TINE

Proiect de integrare socio-profesională pentru persoane cu vulnerabilitate socială multiplă
sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

   

  Este suficientă testarea HIV?


  |     29-ianuarie-2015


Cunoașterea rezultatului unui test HIV poate duce la schimbarea comportamentului?

Uneori. Unele persoane consideră că, știind rezultatul, aceasta îi ajută să mențină un comportament fără riscuri, dacă rezultatul este negativ, sau să își protejeze partenerul de o eventuală infectare, dacă se confirmă un rezultat pozitiv.

Este suficientă testarea HIV?

Nu. Consilierea și testarea sunt elemente importante în prevenirea HIV dar nu sunt suficiente. Cunoașterea statutului serologic HIV este doar un element, printre multe altele, care trebuie avute în vedere la evaluarea comportamentelor cu risc.  

O strategie cuprinzătoare de prevenire HIV ține cont de multe elemente și cunoașterea statusului HIV este un instrument important de sănătate individuală și sănătate publică.

Consilierea și testarea au un rol esenţial în prevenirea HIV: îi ajută pe oameni să facă schimbări pozitive în comportamentele lor, astfel încât să evite propria infectare sau a partenerilor (în cazul în care persoana în cauză este infectată). Alte beneficii esenţiale constau în facilitarea legăturilor cu alte servicii medicale ori sociale şi, nu în ultimul rând, în reducerea stigmatizării şi discriminării faţă de persoanele infectate cu HIV – prin informarea și conştientizarea populaţiei.

Beneficiile consilierii şi testării HIV voluntare pot fi structurate în beneficii individuale și beneficii pentru societate.

Printre beneficiile individuale se numără:

a. Prevenirea transmiterii HIV:

 • de la persoanele infectate cu HIV la partenerii neinfectaţi cu HIV sau netestaţi;
 • de la mama infectată cu HIV la făt.

b. Prevenirea infectării cu HIV:

 • pentru persoanele care au comportamente cu risc de infectare.

c. Suport în încercarea de a face faţă diagnosticului:

 • acceptarea diagnosticului;
 • identificarea resurselor de sprijin;
 • identificarea unor modalităţi pentru anunţarea partenerilor.

d. Acces timpuriu la servicii:

 • îngrijiri medicale (terapie antiretrovirală, tratament pentru infecţii oportuniste, prevenirea unor boli asociate);
 • consiliere pentru aderenţa la tratament;
 • planificare familială;
 • suport emoţional (consiliere, grupuri de suport);
 • suport social (suport material, consiliere, informaţii legale).

În cadrul beneficiilor consilierii și testării voluntare HIV pentru societate, putem include:

 • reducerea stigmatizării persoanelor infectate cu HIV: conştientizarea, de către societate, a faptului că infecția cu HIV poate afecta pe oricine, indiferent de statut social, rasă sau vârstă; a faptului că, în realitate, comportamentele sunt cele care expun oamenii riscului de infectare, și nu apartenenţa lor la un grup sau la o categorie socială;
 • reducerea costurilor sociale orientate către persoanele infectate cu HIV: prin schimbarea comportamentului în sensul reducerii riscurilor de infectare (prevenirea HIV) şi prin diagnosticarea precoce, care asigură accesul la tratament, evitarea infecţiilor oportuniste şi, deci, creşterea perioadei în care persoanele infectate cu HIV sunt integrate social şi profesional (neavând, prin urmare, nevoie de facilităţi, pensii, îngrijiri la domiciliu);
 • „normalizarea” HIV (dedramatizarea acestui diagnostic): în prezent, infecția cu HIV este considerată o boală cronică, de lungă durată, care se transmite doar prin contact sexual, sânge şi de la mamă infectată la copil. Consilierea şi testarea HIV, practicate ca analiză de rutină, obişnuită, parte din pachetul de servicii medicale şi însoţite de furnizarea unor informaţii corecte despre infecția cu HIV, pot asigura perceperea infecţiei cu HIV de către populaţie ca o boală cronică între altele.

Deşi beneficiile CTV sunt considerabile, multe persoane se tem sau au reţineri faţă de efectuarea unui test HIV, din cauza posibilelor dezavantaje (nerespectarea confidenţialităţii, pierderea locului de muncă, respingere socială, stigmatizare, necesitatea schimbării comportamentului, pierderea prietenilor).

Conform legislaţiei (dreptul la viaţă privată, drepturile pacientului), aceste persoane au libertatea de a decide singure dacă efectuează sau nu un test HIV. Rolul consilierii pre- şi post-test HIV este de a asigura informaţii corecte şi complete, care să includă atât avantajele, cât şi eventualele consecinţe nefavorabile.

În plus, rolul tuturor persoanelor implicate în activităţi medicale, sociale sau de educaţie este să pledeze pentru reducerea discriminării şi pentru respectarea drepturilor omului – sănătate, acces la informaţie, viaţă privată etc.