INVESTEȘTE ÎN TINE

INVESTEȘTE ÎN TINE

Proiect de integrare socio-profesională pentru persoane cu vulnerabilitate socială multiplă
sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

”Investește în tine - Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă”

Proiectul "Investește în tine..." propune dezvoltarea de servicii de integrare profesională individualizate, adaptate nevoilor reale ale unui grup-țintă afectat puternic de șomaj, care nu accesează nici serviciile de sprijin existente (oricum insuficiente - sub 7% din cei 17.000 de consumatori de droguri din București sunt incluși în programe de tratament, din cauza locurilor insuficiente, nu există date referitoare la numărul de persoane infectate cu HIV care au un loc de muncă și doar 50% dintre acestea au solicitat prestații sociale).

Dintre cele peste 1.200 de persoane infectate cu HIV deservite de Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babeș”, situat chiar în sectorul 3 al capitalei, tot mai multe persoane se confruntă cu vulnerabilitate socială multiplă și se află în situații sociale disperate (lipsa actelor de identitate, lipsa locuinței, dependența de substanțe). Trebuie menționat și faptul că reglementările sociale existente până nu demult limitau integrarea profesională a persoanelor cu handicap sau a celor vulnerabile (ex.: pedepsirea consumului de droguri și nu doar a deținerii de droguri, condiționarea acordării indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap de lipsa veniturilor etc.).

Proiectul aduce programelor sociale și medicale deja dezvoltate de parteneri (DGASPC 3 – ARAS) o componentă suplimentară și necesară, respectiv serviciile de integrare socio-profesională.

Dezvoltarea serviciilor de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate multiplă asigură atât reducerea șomajului de lungă durată, cât și reducerea riscurilor de îmbolnăvire cu HIV, hepatită B și hepatită C, virusuri ce deja afectează considerabil persoanele vulnerabile. De asemenea, integrarea sociala și/sau profesională pot constitui pentru beneficiari punctul de sprijin în lupta împotriva dependenței sau un sprijin pentru aderența la tratamentele medicale.

Pe termen lung, proiectul contribuie nu numai la creșterea calității vieții beneficiarilor direcți și a familiilor lor, ci mai ales la reducerea costurilor enorme, necesare pentru tratamentul infecțiilor transmisibile prin sânge.

Proiectul contribuie la dezvoltarea capitalului uman, asigurând șanse egale pentru cel puțin 200 de persoane cu vulnerabilitate socială multiplă. De asemenea, asigură acces la informații de combatere a discriminarii pentru multe alte persoane (angajați din sistemul public sau ONG-uri, jurnaliști, public larg) - ceea ce favorizează dezvoltarea unei piețe a muncii modernă, flexibilă și incluzivă.

Prin asocierea unui serviciu public (DGASPC 3) cu un ONG (ARAS), proiectul își propune și crearea unui model de intervenție funcțional, bazat pe parteneriat public-privat, model ce poate fi extins/preluat în alte zone care se confruntă cu probleme sociale multiple.

Acest proiect este parte integrantă a Programului de ocupare a forței de muncă, program care, la rândul său, are ca baze de proiecție Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă, Strategia europeană în domeniul ocupării, Recomandarea 200/2010 a Organizației Internaționale a Muncii referitoare la infecția cu HIV, precum și Legea 584/2002 privind prevenirea și combaterea maladiei SIDA și integrarea persoanelor care trăiesc cu HIV.

Integrarea socială și profesională a persoanelor infectate cu HIV și a celor aflate în situații de vulnerabilitate socială este și parte componentă a Strategiei Naționale HIV/SIDA 2008-2012, care în prezent este în proces de adoptare.

Activitățile din proiect asigură nu numai integrarea socială și profesională a beneficiarilor, ci și demersuri de reducere a discriminării și stigmatizării – intervenție ce asigură pe termen lung șanse egale.

Grupul-țintă este reprezentat de 200 de persoane adulte (peste 18 ani) care locuiesc sau trăiesc în sectorul 3 din București și care se află în situație de vulnerabilitate multiplă (infecție cu HIV, consum de droguri, sărăcie, etnie roma, femei, persoane fără adăpost, traficate sau implicate în prostituție), persoane care vor beneficia direct de activitățile complexe de dezvoltare personală și profesională și vor avea posibilitatea de a se califica și de a-și găsi un loc de muncă.

Alte 200 de persoane vulnerabile vor obține informații despre proiect și serviciile disponibile prin intermediul demersului de promovare a acestora. Aceste persoane au ca vulnerabilități: dizabilitatea (infecție cu HIV/SIDA) sau etnia roma, alături de alte vulnerabilități asociate.

Un al doilea grup de persoane din grupul-țintă este constituit din 100 de factori de decizie, angajați și jurnaliști care vor primi informatii de combatere a discriminarii și stigmatizării persoanelor vulnerabile.

Proiectul răspunde unei nevoi acute de servicii și informații, adresându-se unor persoane care se confrunta frecvent cu discriminare în accesarea serviciilor sociale și medicale, cu atât mai mult în integrarea pe piața muncii.